top of page

7 ประสบการณ์ห้ามพลาดในอัสวาน ประเทศอียิปต์

อัสวาน เมืองริมแม่น้ำไนล์ เป็นประตูยุทธศาสตร์และการค้าทางตอนใต้ของอียิปต์มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญหลายแห่งใกล้กับเขื่อนอัสวาน สถานที่สำคัญเป็นซากปรักหักพังของวิหารฟิเล่ ที่มีวิหารแห่งไอซิส มีเสาตั้งเรียงกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช เมืองอัสวานในอดีตผู้คนอาศัยอยู่รอบๆ Elephantine island ซึ่งเป็นสถานที่กษัตริย์นูเบียนและชนชั้นปกครองอาศัยอยู่ และภายหลังถูกรวมเข้ากับอียิปต์เป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุด - อัสวานเป็น 1 ใน 3 เมืองของอียิปต์ที่มีผู้มาท่องเที่ยวมากที่สุดทุกปี

ถือว่าเป็นข้อแนะนำจากผู้ที่เคยเดินทางมาก็แล้วกัน หากจำกัดด้วยเวลา หรือไม่สะดวกประการใด อาจผ่านข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่ว่ากัน ด้วยสวยงามของทัศนียภาพรอบๆ แม่น้ำไนล์ในช่วงเมืองอัสวานนี้เป็นหมู่เกาะแก่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  และยังเคยเป็นภูมิประเทศหน้าด่านที่สำคัญมาแต่โบราณกาล จึงมีโบราณสถานที่เป็นร่องรอยอารยธรรมอยู่มากมาย ซึ่งล้วนแต่น่าสนใจ หากคุณมีโอกาสเดินทางมาก็ขอให้ซึมซาบและเรียนรู้ได้มากที่สุด จะได้เก็บความประทับใจกลับมา

1. Abu Simbel Temple

สำรวจวิหารแห่งอาบูซิมเบล: เดินทางไปยังวิหารแห่งอาบูซิมเบลอันโด่งดัง แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกเหล่านี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของรามเสสที่ 2 และเป็นที่รู้จักจากรูปปั้นขนาดมหึมาและการแกะสลักที่ประณีต

อาบูซิมเบลเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยวิหารหินขนาดใหญ่ 2 แห่งในหมู่บ้านอาบูซิมเบล ประเทศอียิปต์ตอนบน ใกล้ชายแดนซูดาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ Nasser ประมาณ 230 กม. (140 ไมล์) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอัสวาน วิหารแฝดเดิมแกะสลักออกมาจากไหล่เขาในศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสต์ศักราช ระหว่างรัชสมัยราชวงศ์ที่ 19 ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 รูปปั้นสลักหินภายนอกขนาดใหญ่ของ Ramesses II โดยมี ภรรยา Nefertari และลูกๆ ของเขาในร่างที่เล็กกว่าอยู่ใกล้ ประติมากรรมภายในวิหารใหญ่รำลึกถึงความเป็นผู้นำที่กล้าหาญของรามเสสที่ 2 ในสมรภูมิคาเดช

P2271260.jpg

Photo by  Dithichaya

ในรัชสมัยของพระองค์ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างที่กว้างขวางทั่วอียิปต์และนูเบีย ซึ่งอียิปต์เป็นผู้ควบคุมนูเบียที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งทองคำและสินค้าการค้าล้ำค่าอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นอียิปต์จึงสร้างวัดใหญ่หลายแห่งที่นั่นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวนูเบียน  วิหารที่โดดเด่นที่สุด คือ วิหารใหญ่ที่สร้างอุทิศให้กับรามเสสที่ 2 และวิหารเล็กที่อุทิศให้กับราชินีเนเฟอร์ตารี พระมเหสีองค์สำคัญ

ในปี 1968 ได้ทำการย้ายวิหารขนาดใหญ่ทั้งสองนี้ไปยังที่สูง มีการสร้างเนินเขาเทียมจากโครงสร้างโดม เพื่อเป็นที่ตั้ง วิหารอาบูซิมเบล ภายใต้การดูแลของนักโบราณคดีชาวโปแลนด์ คาซิเมียร์ซ มิคาโลวสกี้ จากศูนย์โบราณคดีโปแลนด์แห่งเมดิเตอร์เรเนียน มหาวิทยาลัยวอร์ซอว์

2. Philae Temple

L1000503rs.jpg

เยี่ยมชมวิหารฟิเล: นั่งเรือไปยังเกาะฟิเลและสำรวจวิหารฟิเลที่สร้างอุทิศให้กับเทพีไอซิส ชื่นชมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี และเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามในการเคลื่อนย้ายวัดเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนสูงอัสวาน

วิหารฟิเล่ (Philae Temple หรือ Temple of Isis) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส มีความสําคัญและงดงามมาก ในอดีตวิหารนี้เคยสร้างขึ้นบนเกาะฟิเล่กลางแม่น้ำไนล์ แต่เมื่อเขื่อนอัสวานสร้างเสร็จทั้งวิหารก็จมอยู่ใต้น้ำ จึงได้ย้ายหินทีละก้อนจากวิหารเดิมขึ้นมาสร้างวิหารแห่งใหม่ที่เกาะอากิลเกีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของปัจจุบัน

Photo by  Dithichaya

L1000529.jpg

อย่างไรก็ตาม หมู่เกาะฟิเล่เดิมนั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ยังเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่าง Meroë เมืองโบราณบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์ใกล้กับประเทศซูดาน  และเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์ล่างด้วย เนื่องจากความเชี่ยวกรากของแก่งน้ำนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทุกฤดูกาลที่จะขนส่งผ่านไปได้ จึงได้มีการขนถ่ายสินค้าที่จุดนี้ และสินค้าที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างอียิปต์และนูเบียก็ขึ้นฝั่งและลงเรืออีกครั้งที่ Syene  (ปัจจุบัน คือ เมือง Aswan) และที่เกาะ Philae

Photo by  Dithichaya

3. Take a Felucca

แม่น้ำไนล์สายน้ำอันยิ่งใหญ่ จากดินแดนอัสวานไปออกยังทะเลเมดิเตอร์เลเนียนทางทิศเหนือของอียิปต์ เป็นเส้นทางการเดินเรือสำคัญที่เดิมใช้เรือเฟลุกกะ เรือใบที่สร้างจากไม้อาศัยแรงลมในการเดินทางสืบเนืองมานาน  เมื่อในอดีตเรือใบนี้เคยล่องไปทั่วภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะในซูดานและตูนิเซีย แต่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของอียิปต์

อัสวานเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอัศจรรย์ของอียิปต์ คุ้มค่าที่จะนั่งเรือเฟลุกกะล่องเรือไปรอบๆ เกาะแก่งในแม่น้ำไนล์ คุณอาจจะได้พบกับชาวอียิปต์ที่เป็นคนสนุกสนานและเป็นมิตร พวกเขาเต้นรำและร้องเพลงในขณะที่ล่องแม่น้ำไนล์ ทั้งได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามราวภาพวาดอันมีชีวิตชีวาที่มองเห็นได้จากเรือที่ล่องไป

L1000630.jpg

Photo by  Dithichaya

flk.jpg

4. Explore the Nubian Village

rawan-yasser-oTASJFcGOmI-unsplash.jpg

การค้าขายเครื่องเทศในหมู่บ้านนูเบียน / Photo by Rawan Yasser on Unsplash

ชมหมู่บ้านนูเบียน อัสวานเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆ ของอียิปต์ รวมถึงประเพณีและขนบธรรมเนียมที่แตกต่างในหมู่บ้านนูเบียนอันน่าหลงใหล ซึ่งสร้างอาคารมาจากดินเหนียวแล้วแต่งแต้มสีสัน เป็นเหมือนศูนย์วัฒนธรรมสำหรับนูเบียน ผู้คนที่นี่มีความภาคภูมิใจในมรดกของพวกเขา มีการจัดแสดงของที่ระลึกและงานฝีมือที่ไม่เหมือนใคร คุณยังจะได้พบกับผู้คนที่เต้นรำไปรอบๆ สร้างบรรยากาศที่สดใสและร้องเพลงในภาษาของพวกเขา 

axp-photography-dNj6NcdnZ_E-unsplash.jpg

บ้านชาวนูเบียน / Photo by AXP Photography on Unsplash

คำว่าNubia หรือ Nubians หมายถึง Gold - ทองคำ เป็นคำที่เรียกครั้งแรกโดยชาวโรมัน เมื่อกล่าวถึงพื้นที่ทางใต้ของอียิปต์ซึ่งเป็นทางเหนือของซูดาน ชาวนูเบียนเป็นกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มน้อยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศซูดานและทางใต้ของอียิปต์ แต่เดิมมีถิ่นฐานอยู่ทางภาคกลางของลุ่มแม่น้ำไนล์  เป็นกลุ่มแรกๆ ของการสร้างอารยธรรม ชาวนูเบียนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อนกำเนิดราชวงศ์อียิปต์ เมืองอัสวานในปัจจุบันมีความมั่งคั่งและอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสนุกสนาน เป็นเมืองที่โดดเด่นมีความผสมผสานระหว่างความทันสมัยและอารยธรรมโบราณ ที่สามารถสำรวจและเยี่ยมชมความแตกต่างที่น่าสนใจอย่างหลากหลายทีเดียว

5. The Aswan High Dam

P2261187.jpg

ชมทัศนียภาพ 360 องศาที่เขื่อนอัสวาน (Aswan Dam)

เขื่อนอัสวานสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นเขื่อนหินกั้นแม่น้ำไนล์ เพื่อการควบคุมน้ำไม่ให้ท่วม เพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน และสร้างไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนอุตสาหกรรมของอียิปต์ และเขื่อนสูงนี้ได้ส่งผลผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอียิปต์ ด้วยความสูงทำให้เมื่อขึ้นไปอยู่บนสันเขื่อนจึงสามารถชมวิวแม่น้ำไนล์ทางด้านใต้และด้านเหนือได้อย่างกว้างไกล นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเป็นจุดแรกๆ ทีเดียว เขื่อนอัสวานนี้ออกแบบโดยสถาบันโครงการพลังน้ำกรุงมอสโก

ชมวิวแม่น้ำไนล์จากบนสันเขื่อนอัสวาน / Photo by Dithichaya

6. Kom Ombo Temple

L1000663 900.jpg

วิหารคอมออมโบ (Kom Ombo) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไนล์ เป็นวิหาร Ptolemaic อันศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศให้กับ Sobek เทพจระเข้ และ Haroeris ที่มีหัวเป็นเหยี่ยว วิหาร Kom Ombo สร้างขึ้นภายใต้พระเจ้าปโตเลมีที่ 6 แห่งราชวงศ์ทอเลมีในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช และได้มีการเพิ่มเติมเข้ามาภายใต้การปกครองของชาวโรมัน วิหารคอมออมโบมีความน่าประทับใจและมีสิ่งให้ชมมากมาย รวมถึงงานแกะสลักทางศาสนาต่างๆ ตลอดจนภาพเล่าเหตุการณ์ประจำวัน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ในการเข้าชมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น เพื่อชื่นชมงานฝีมือและอักษรอียิปต์โบราณบนเสา  และชมมัมมี่จระเข้ในพิพิธภัณฑ์จระเข้ขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กัน

 Photo by Dithichaya

axp-photography-Vm3YhMOMk74-unsplash.jpg

 Photo by Dithichaya

L1000746.jpg

 Photo by Dithichaya

7.The Temple of Horus at Edfu

20230228_143504.jpg

วิหารเทพเจ้าฮอรัสที่เอ็ดฟู (The Temple of Horus at Edfu)

เป็นหนึ่งในวัดที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว นอกจากได้เยี่ยมชมวิหารคนุมแล้ว พร้อมกันนั้นได้ไขความลับของประวัติศาสตร์อียิปต์ วิหารที่ Edfu เป็นหนึ่งในวิหารที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในอียิปต์ วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในอาณาจักรทอเลมีกระหว่าง 237 ถึง 57 ปีก่อนคริสตกาล คำจารึกบนผนังให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภาษา ตำนาน และศาสนาในช่วงยุคเฮเลนิสติกในอียิปต์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่จารึกไว้ของวิหาร ได้ให้รายละเอียดของการก่อสร้างและยังเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการตีความในตำนานของวิหารแห่งนี้และอื่นๆ 

axp-photography 900.jpg

Edfu เป็นหนึ่งในหลายๆ วิหารที่สร้างขึ้นในช่วงอาณาจักร Ptolemaic ขนาดได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในเวลานั้น ซึ่งเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 237 ก่อนคริสตกาล ประกอบด้วยโถงเสา โถงขวาง 2 โถง และหอสวดมนต์ที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ และมีอาคารที่สร้างขึ้นบนที่ตั้งของวิหารขนาดเล็กก่อนหน้านี้ที่อุทิศให้กับเทพฮอรัส  วิหาร Edfu เป็นต้นแบบสำหรับงานสร้างใน Holbeck, Leeds ประเทศอังกฤษ

การเดินมาท่องเที่ยวและสำรวจดินแดนประวัติศาสตร์ทางตอนใต้ของอียิปต์ที่เมืองอัสวานแห่งนี้ เราจัดโปรแกรมแน่นมาก ดังนั้นเราจึงเลือกที่พักในโรงแรมที่ให้ความสะดวกสบายอย่าง Tolip Aswan Hotel  เพื่อจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ และมีอาหารเช้าอย่างดีจัดเอาไว้อย่างหลากหลาย เป็นการเพิ่มพลังให้กับพวกเรานั้นเอง บางช่วงเราก็เดินทางโดยรถยนต์ และในบางช่วงก็ล่องเรือไปตามแม่น้ำไนล์ จึงทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์เดินทางที่แตกต่างอย่างไม่รู้เบื่อเลยทีเดียว

bottom of page