top of page

 Thailand Village Tourism Trade Meet 2018 

เปิดตัว 54 ชุมชนท่องเที่ยวเมืองรอง โชว์ศักยภาพร่วมประชุมเจรจาธุรกิจกับบริษัททัวร์ เอเยนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์และองค์กรเอกชนกว่า 100 ราย   ร่วมต่อยอดการตลาดท่องเที่ยวชุมชนเมืองรอง

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  จัดงาน Thailand Village Tourism  Trade Meet 2018  (ไทยแลนด์ วิลเลจ ทัวริซึ่ม เทรดมีท 2018)  งานประชุมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว  เปิดตัว 54 ชุมชนเมืองรองจากทั่วประเทศ  โดยมีหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำเข้าร่วมผลักดันการท่องเที่ยวสู่กระบวนการส่งเสริมการขายอย่างยั่งยืน อาทิเช่น กระทรวงวัฒธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม   กรมพัฒนาชุมชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการเกษตร การบินไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การรถไฟแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  หอการค้าไทย  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  สมาคมไอโอทีแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.)  สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตลอดจนบริษัททัวร์ เอเยนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์ และองค์กรเอกชนกว่า 100 ราย

7.คุณนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในป

          นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า   การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เมืองรอง เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ ที่ ททท. ดำเนินการมาตลอดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เมืองรองเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม   ล่าสุด ททท. ได้คัดเลือกชุมชนในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวมาร่วมอบรมหลักสูตร นักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 4.0 เพื่อยกระดับห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีชุมชนที่ผ่านการอบรมจำนวน 54 ชุมชน ซึ่งทั้งหมดเป็นชุมชนที่มีวิถีโลคอล อัตลักษณ์โดดเด่น หลากหลายคาแรกเตอร์ แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่  รับรองได้เลยว่า ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของนักเดินทางทุกกลุ่ม 

 

            และเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมการตลาดเต็มรูปแบบ ททท. จึงได้จัดงาน     Thailand Village Tourism  Trade Meet 2018 (ไทยแลนด์ วิลเลจ ทัวริซึ่ม เทรดมีท 2018)    เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกชุมชนได้โชว์ศักยภาพในเวที ประชุมเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรการตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนเมืองรองที่มีของดี ไม่เป็นรองใคร  และเวทีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ชุมชนจะได้ต่อยอดสร้างเครือข่ายพันธมิตร จาก บริษัททัวร์ โรงแรม ตัวแทนขายออนไลน์ และภาคเอกชนองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจการท่องเที่ยวชุมชน  

 

            กิจกรรมประชุมเจรจาธุรกิจจัดขึ้น 3 รอบในวันนี้  โดยแบ่งเป็น  รอบเช้า เป็นรอบของผู้ซื้อ buyer (บายเออร์)จากองค์กรเอกชน รอบบ่ายเป็นรอบของผู้ซื้อ buyer (บายเออร์) จากบริษัททัวร์และโรงแรม   รอบสุดท้ายเป็นรอบพิเศษที่ ททท. เชิญบล็อกเกอร์และเจ้าของเพจท่องเที่ยว (Bloggers &Online Influencer ) มาร่วมงานเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รู้จักและนำเสนอเรื่องราวของชุมชนเชิญชวนให้สื่อออนไลน์ไปเที่ยวและช่วยโปรโมทชุมชน

รายชื่อ 54 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานสัมมนา นักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 4.0


ภาคเหนือ
 

 1. ชุมชนบ้านเมืองแพม  จ.แม่ฮ่องสอน

 2. ชุมชนบ้านผาบ่อง  จ.แม่ฮ่องสอน

 3. ชุมชนบ้านแม่สาด  จ.เชียงราย

 4. ชุมชนดอยวาวี จ.เชียงราย

 5. ชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อ  จ.เชียงราย

 6. ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง  จ.ลำปาง

 7. ชุมชนบ้านศาลาบัวบก  จ.ลำปาง

 8. ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม  จ.ลำปาง

 9. ชุมชนบ้านเมาะหลวง จ. ลำปาง

 10. ชุมชนน้ำมวบ จ.น่าน

 11. ชุมชนบ้านห้วยยื่น  จ.น่าน

 12. ชุมชนศิลาเพชร  จ.น่าน

 13. ชุมชนนาหมื่น  จ.น่าน

 14. โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

 2. ชุมชนบ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก จ.สกลนคร

 3. ชุมชนบ้านบุ่ง ภูค้อ  จ.เลย

 4. ชุมชนบ้านซะซอม  จ.อุบลราชธานี

 5. ชุมชนบ้านภูโฮมสเตย์ จ.มุกดาหาร

 6. ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งโฮมสเตย์  จ.กาฬสินธุ์

 7. ชุมชนกู่กาสิงห์  จ.ร้อยเอ็ด

 8. ชุมชนบ้านวังน้ำมอก  จ.หนองคาย

 9. ชุมชนบ้านโคกเมือง  จ.บุรีรัมย์

 10. ชุมชนเผ่าไทข่าบ้านโสกแมว จ.นครพนม

 11. ชุมชนหนองหลวงเพียงาม จ.สกลนคร

 

ภาคกลาง
 

 1. ชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

 2. วิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จ.สุพรรณบุรี

 3. ชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกรุ-ป่าสะแก  จ.สุพรรณบุรี

 4. ชุมชนบ้านดง  จ.นครนายก

 5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน จ.ลพบุรี

 

ภาคตะวันตก
 

 1. ชุมชนตำบลหนองโรง  จ.กาญจนบุรี

 2. ชุมชนดอนเอ๋ยดอนคา  จ.ราชบุรี

 3. ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์  จ.เพชรบุรี

 4. ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์  จ.เพชรบุรี

 5. ช้างป่ากุยบุรีโฮมสเตย์บ้านรวมไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ภาคตะวันออก
 

 1. ชุมชนริมน้ำจันทบูร  จ.จันทบุรี

 2. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก  จ.ตราด

 

ภาคใต้
 

 1. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี

 2. ชุมชนบ้านกระแดะแจะ  จ.สุราษฎร์ธานี

 3. ชุมชนพรหมโลก จ. นครศรีธรรมราช

 4. วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์(หน้าทับ) จ.   นครศรีธรรมราช

 5. โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร

 6. ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาแก้มลิงหนองใหญ่ จ.ชุมพร

 7. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนปะทิว(บางสน) จ.ชุมพร

 8. ชุมชนโคกไคร  จ พังงา

 9. วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านตะโหมด จ.พัทลุง

 10. ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จ.สตูล

 11. ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก  จ.สตูล

 12. ชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนา9 จ.ยะลา

 13. วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 จ.ยะลา

 14. ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์  จ.ปัตตานี

 15. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทรายขาว จ.ปัตตานี

 16. ชุมชนท่องเที่ยวบางปู จ.ปัตตานี

 17. ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12   จ.นราธิวาส

วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านแหลมโ
ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน.jpg
ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จ.เพชรบุรี.jpg
ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน.jpg
ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี.jpg
bottom of page