การบินไทยมอบบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารในโครงการ “ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทย”

นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารให้กับ Ms. Huang Junyi ที่เดินทางมาจากกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG669 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนที่ 30 ล้านของปี 2559 ภายใต้โครงการ “ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทย” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 30 ล้านคน


อนึ่ง การบินไทยให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทย” (Thailand’s Luckiest Visitor) เพื่อกระตุ้นการเดินทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง มาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยมอบบัตรโดยสารการบินไทย 2 ที่นั่ง ชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ จากประเทศ ต้นทางมายังกรุงเทพฯ ซึ่งคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความประทับใจและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง