top of page

FAB PARK

in Downtown Los Angeles, USA

บริษัทสถาปัตยกรรม Mia Lehrer + Associates (MLA) ร่วมกับ OMA and IDEO ได้รับเลือกให้ออกแบบสวนสาธารณะรูปแบบใหม่สไตล์ล้ำยุคแห่งนี้ใน Los Angeles กลายเป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแสดงผลงานศิลปะ โดยจะสร้างขึ้นใน Grand Park ตรงข้ามกับ Los Angeles City Hall ภายใต้ชื่อว่า FAB Park ตกแต่งด้วยไม้โอ๊คและต้นมะเดื่อสื่อถึงความเป็นพื้นเมืองของตอนใต้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  ตัวอาคารเปิดเป็นคาเฟ่บนชั้น 2 มีระเบียงยื่นออกมาด้านนอก ส่วนชั้นล่างเป็นที่นั่งอัฒจรรย์และลานสำหรับนั่งเล่น

 
More Info:
 oma.eu

bottom of page