top of page

เที่ยวตามรอยรัชกาลที่ ๙ ณ บ้านหนองหล่ม

ทีมงาน anywhere ได้มีโอกาสไปเที่ยวโครงการหลวง ณ หมู่บ้านหนองหล่ม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สถานที่ปลูกกาแฟอินทรีย์โดยชาวปกาเกอะญอ ครั้งนั้นพะตีท่านหนึ่งที่เป็นดั่งปราชญ์ของหมู่บ้าน และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เล่าถึงวันที่เข้าเฝ้าฯ พระองค์ซึ่งแม้เวลานั้นจะล่วงเลยมา ๓๐ กว่าปีแล้ว แต่เรื่องราวเหล่านั้นยังคงถูกถ่ายทอดออกมาอย่างแจ่มชัด

"ที่บ้านหนองหล่ม มีต้นกาแฟเก่าแก่ที่สุดอันเกิดจากเมล็ดกาแฟพระราชทาน ซึ่งชาวเขานำไปปลูกตามมีตามเกิด จะมีก็ต้นนี้ที่รอดเติบโตมาได้ จนเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราอีกครั้ง โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรต้นกาแฟนี้ด้วยพระองค์เอง ตอนนั้นถนนก็ไม่มี วิธีมาคือต้องเดินเท้าด้วยความยากลำบากเท่านั้นใช้เวลาเป็นเวลาค่อนวัน ถามว่า ทำไมพระราชาต้องทำเช่นนั้น เป็นเพราะพระองค์อยากให้ชาวเขาตระหนักถึงความสำคัญว่า กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปตั้งแต่ ๓๐ ปีที่แล้ว ที่กาแฟยังไม่มีมูลค่าแก้วละ ๑๐๐ กว่าบาทอย่างทุกวันนี้ จนตอนนี้ชาวเขาอย่างพวกเรามีรายได้มากถึง ๖๐๐ ล้านบาทต่อปี จากการที่ทรงสอนวิธีปลูกพืช ปลูกป่าสร้างรายได้แทนการปลูกฝิ่น"

ปัจจุบันแม่กลางหลวงเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ที่หากวางแผนมาเยือนเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะยิ่งประทับใจกับภูมิทัศน์นาข้าวขั้นบันไดออกรวงทอง ที่บ้านหนองหล่มเรานั่งจิบกาแฟสดหอมกรุ่นที่ชาวเผ่าปกาเกอะญอตั้งใจชงให้ชิม เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นขั้นตอนกาแฟสดคั่วแบบดั้งเดิม บรรยากาศเป็นไปแบบธรรมชาติ มีตั่งไม้แทนโซฟา เสียงฟืนลั่นจากเตาถ่านทดแทนเสียงเพลงที่คุ้นเคย 

บทสนทนาของเราในวันนั้นคือบทเรียนเรื่องเศรษฐกิจที่พะตีเรียนรู้จากพ่อหลวงและมาถ่ายทอดสู่พวกเรา  

ความตั้งใจของพระองค์เป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมลงผืนแผ่นดินสูง ตอนนี้ บ้านหนองหล่ม และบ้านแม่กลางหลวงได้กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟ รวมถึงมีบ่อเลี้ยงปลาเทร้าต์  ชาวปกาเกอะญอหันมาปลูกไร่กาแฟอินทรีย์โดยอาศัยปลูกต้นกาแฟตามป่าเพื่อสร้างร่มเงาให้กับต้นกาแฟและไม่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะสายพันธุ์อาราบิก้าเหมาะกับพื้นที่สูง สามารถผลิตได้ตลอดปี ประมาณเดือนละหนึ่งตัน คุณภาพระดับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกขอเหมาซื้อหมด แต่พะตีไม่อยากให้ชาวเขาตกเป็นทาสของการตลาด จึงหันมาผลิตและส่งขายเองทั่วประเทศ


เศรษฐกิจในแบบพอเพียงของชาวหนองหล่มในวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสายพระเนตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยประชาราษฎร์ ทำให้เชียงใหม่จึงยังคงทรงเสน่ห์แบบวันวานด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยมีแนวคิดการจัดการทรัพยากรของพระองค์เป็นดั่งตำราเล่มใหญ่  ให้ชาวเขาชาวเราเรียนรู้และธำรงรักษาไว้สืบไป    

More Info:

สนใจจองทัวร์โครงการหลวง:
Tel. 053-810765-8 ต่อ 104, 108  หรือ  086-1179774, 081-7834216
Website: www.thairoyalprojecttour.com

bottom of page