“ลอรีอัล ประเทศไทย” มอบผลิตภัณฑ์อุปโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Story & Photo by กองบรรณาธิการ, ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์  เป็นตัวแทนบริจาคผลิตภัณฑ์แชมพูมูลค่า 156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาท) ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย