top of page

ภาครัฐร่วมกับเอกชนเกาะสมุยจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว Samui Festival 2019 อย่างยิ่งใหญ่ ในวิถีชีวิตดั้งเดิมชาวสุราษฎร์ธานี

งานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2019 ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตเมืองคนดี วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดง และอาหาร ภายในงานยังมีความบันเทิงอีกมากมาย ทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิม และมุ่งเน้นให้คนทั่วไปเข้าถึงหลักธรรมและแนวคิดของพุทธศาสนา ที่ดำเนินควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวัน

งานมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 14 กันยายน ทำบุญรับตายาย 24 วัด ในอำเภอเกาะสมุย ที่ท่าเทียบเรือหน้าทอน

วันที่ 14-19 กันยายน เวลา 11.00-24.00 น. ชมงาน ช้อป ชิม และร่วมกิจกรรม Art lane, Street food, อาหารพื้นบ้าน, สินค้า OTOP, การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, มหกรรมอาหารไทยพร้อมสาธิตการทำอาหาร และในเวลา 20.00-24.00 น. ชมการแสดงดนตรีพื้นถิ่น

วันที่ 15 กันยายน  เวลา 15.30 น. วิ่งสมุยมาราธอน และ Smui Trail, เวลา 16.30 น. แข่งจักรยานรอบเกาะ Tour of Smui Festival 2019

วันที่  17-18 กันยายน  เวลา 11.00-24.00 น.การแข่งขัน Smui Award

งานที่พรุเฉวง/หาดเฉวง

วันที่ 14-19 กันยายน เวลา 11.00-24.00 น. ชมงาน ช้อป ชิม และร่วมกิจกรรม Art lane, Street food, อาหารพื้นบ้าน, สินค้า OTOP, การท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, มหกรรมอาหารไทยพร้อมสาธิตการทำอาหาร และในเวลา 20.00-24.00 น. ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย

งานที่เดอะวอร์ฟ(บ่อผุด)

วันที่ 15-18 กันยายน เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ชม มวยไทยภาคใต้

วันที่ 16 กันยายน  เวลา 18.00 น. ขบวนแห่คานิวัล เวลา 19.00 น. การแสดงดนตรีก่อนพิธีเปิด 2 ชุด เวลา 19.29 น. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

วันที่ 18 กันยายน เวลา 17.00 น. บุฟเฟร์ดินเนอร์ ชายหาด และที่อ่าวหัวถนน (กินห่อ ปิ่นโต 3,000 เถา )

จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ไปเที่ยวเกาะสมุยในช่วงเวลานี้ เพื่อจะได้ร่วมงาน Smui Festival 2019 จะทำให้ได้รับความสนุกสนานบันเทิงมากขึ้นกว่าการที่ได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย

bottom of page