Hyatt Place Bangkok Sukhumvit - AIRE BAR - 1246029