top of page

WOMEN'S JOURNEY THAILAND 2016

Advertising

นางสาวรัญจวน ทองรุต ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมกันต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีจากนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนกว่า 100 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ซึ่งเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยตามแคมเปญ“Women’s Journey Thailand” และจะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา กาญจนบุรีและภูเก็ต

ด้วยเดือนสิงหาคม 2559 เป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 ส.ค. 2559  ผู้เป็นสตรีและเป็นแม่ของแผ่นดิน ททท. จึงได้กำหนดให้เดือนสิงหาคม 2559  เป็นเดือนแห่งการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีตามกลยุทธ์ด้านตลาดเพื่อมุ่งหวังดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้  ด้วยผู้หญิงมีบทบาทในสังคมและมีอิสระในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตัวเอง  เป็นการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางเข้าไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีจำนวนกว่า 100 คนที่เดินทางมาจากนครเฉิงตู เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ททท. สำนักงานเฉิงตู  บมจ. การบินไทย สาขานครเฉิงตู และบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริมตลาด เสนอขายแพ็คเกจเฉพาะสำหรับกลุ่มสตรี จำนวน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา เส้นทางกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-พัทยา และเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ระยะเวลาพำนักในประเทศไทย 6 วัน 5 คืน  ซึ่ง ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทย มอบสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มสตรีได้เข้าไปร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้บริการช่องทางพิเศษ (Pink Lane) ในการเดินทางเข้า-ออกประเทศตามสนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมืองหลักทั่วประเทศอีกด้วย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวจีนมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย ซึ่งมีความปลอดภัย มีกิจกรรมให้เลือกใช้บริการหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือบริการท่องเที่ยวที่สามารถเลือกได้ตามที่เห็นเหมาะสม โดยเฉพาะสินค้าท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกลุ่มสตรี อาทิ สินค้าด้านสุขภาพความงาม กิจกรรมการผ่อนคลายจิตใจการทำสมาธิ การออกกำลังกายเพื่อดูแลรูปร่าง การนวดการบำบัดเพื่อผ่อนคลาย และกิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในท้องถิ่น (Local Experience)ที่ยังไม่เคยนำเสนอขายมาก่อนอีกด้วย   

ทั้งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวสตรีกลุ่มแรกจากนครเฉิงตูจำนวนกว่า 100 คน ที่เดินทางมานี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หมุนวียนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท 

bottom of page