top of page

NORWEGIAN
UNDERWATER TUNNELS

Drive Through Norway's fjords 

Credit Picture: The Norwegian Public Roads Administration

Credit Picture: The Norwegian Public Roads Administration

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) หรือ หน่วยงานที่บริหารดูแลการเดินทางหรือการขนส่งสาธารณะของประเทศนอร์เวย์ ผุดโครงการสุดล้ำในอนาคตกับอุโมงค์ใต้น้ำตัดผ่านอ่าวแคบๆ ระหว่างหน้าผาสูงชัน เป็นภูมิประเทศที่พบเห็นได้มากในนอร์เวย์

 

อุโมงค์ใต้น้ำนี้จะอำนวยความสะดวกและช่วยย่นเวลาเดินทางจาก Stavanger เมืองท่องเที่ยวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึง Cape North ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น หากคุณขับรถเลียบตามแนวชายฝั่งจะกินเวลานานถึง 40 ชั่วโมงเลยทีเดียว จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยวันแต่อยากไปเยือนทั้งเมืองทั้งเหนือและใต้ 

 

อย่างไรก็ตามการสร้างยังมีความท้าทายสูงหากจะสร้างอุโมงค์นี้ เพราะจะต้องพึ่งพาเรือในขั้นตอนการสร้าง และที่สำคัญคือต้องแน่ใจก่อนว่าจะแข็งแรง ปลอดภัยจริงๆ คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2035 ใช้งบประมาณกว่า 25 พันล้านดอลลาร์  87,500 ล้านบาท

bottom of page