top of page

Pink Sand Beach

Harbour Island, Bahamas

ชายหาดสีชมพูที่เหมือนมีอยู่แค่ในเทพนิยายนั้น แท้จริงแล้วปรากฎอยู่จริงบนเกาะฮาร์เบอร์ ประเทศบาฮามาส สีชมพูหวานเกิดจากสัตว์ทะเลเซลล์เดียว ประเภทแพลงก์ตอนชนิดหนึ่ง มีเปลือกสีชมพู แต่เมื่อตายลงเปลือกเหล่านั้นจึงถูกคลื่นซัดมายังบนชายหาดปะปนกับเม็ดทรายสีขาว ชโลมให้หาดแห่งนี้กลายเป็นสีชมพูตัดกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีฟ้าสดใส สะดุดตาน่าหลงใหลแต่งเติมบรรยากาศให้โรแมนติกยิ่งนัก เหมาะสำหรับคู่รักจูงมือมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ นับเป็นความน่าอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งของธรรมชาติที่ยั่วยวนให้มนุษย์ได้เสาะแสวงหาจนประจักษ์กับตา 

Info&Pics: www.feel-planet.com 

bottom of page