top of page

POKÉMON GO HELP PROMOTE TOURISM IN 4 PROVINCES

Credit Pic: www.tiewyeepoon.com

Credit Pic: www.tiewyeepoon.com

Credit Pic: www.tiewyeepoon.com

Credit Pic: www.tiewyeepoon.com

บริษัท NIANTIC ผู้พัฒนาเกม Pokémon GO แถลงการร่วมมือกับ 4 จังหวัดที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดอิวะเตะ (Iwate) จังหวัดมิยะงิ (Miyagi) จังหวัดฟุคุชิมะ (Fukushima)  ประสบปัญหาแผ่นดินไหว และสึนามิครั้งใหญ่ ที่โทโฮขุ เมื่อปี ค.ศ. 2011 และจังหวัดคุมะโมะโตะ (Kumamoto) ประสบเหตุแผ่นดินไหวไปเมื่อต้นปีค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา โดยมีโครงการดังนี้

1. เพิ่มจำนวน PokeStop (จุดสำหรับรับ Poke Ball ที่เอาไว้จับมอนสเตอร์โปเกมอน) และ Gym (สถานที่เทรนเนอร์ทั้งหลายครอบครอง

หรือยึดเพื่อสร้างแลนด์มาร์กของตัวเอง) ให้ไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเหล่านี้ คาดหวังให้คนเดินทางไปเล่นโปเกม่อนมากขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนดไว้

2. ใช้ข้อมูล PokeStop และ Gym ในการสร้างแผนที่ทางเดิน ตามสถานที่ท่องเที่ยว และแจกให้กับเหล่าโปเกม่อนเทรนเนอร์

3. จัดกิจกรรม Pokémon GO บริเวณชายฝั่งที่ประสบภัย

More Info: www.tiewyeepoon.com, http://bylines.news.yahoo.co.jp/mikamiyoh/20160810-00060968/

bottom of page