top of page

รางวัลสำหรับผู้ใช้จ่ายสูงสุด (Top Spender

แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก PARESA Phuket Resort ณ ห้อง Ocean Pool Suite พร้อมอาหารเช้าและ Sparkling wine ณ ห้องอาหาร Diavolo 

ผู้โชคดี คือ คุณศิวาพร ราชุรัชต

 

รางวัลผู้โชคดีสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายในงาน (Spender)

แพ็คเกจที่พัก 2 วัน 1 คืน (ในวันหยุดสุดสัปดาห์: วันศุกร์, เสาร์ หรืออาทิตย์) จาก CONRAD KOH SAMUI ณ ห้อง One-bedroom Ocean view Pool Villa พร้อมอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Zest Restaurant

ผู้โชคดี คือ คุณพันธุ์เทพ อึ้งอธิยุต

แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa ณ ห้อง Deluxe Plus Sea-view พร้อมอาหารเช้าและเย็น ณ ห้องอาหาร Thai Thai Restaurant

ผู้โชคดี คือ คุณธารารัตน์ อัศวพันธา

แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก Botanica Khao Yai Resort ณ ห้อง Botanica Studio พร้อมอาหารเช้า

ผู้โชคดี คือ คุณวันวิสาข์ ศิริวิโรจนกุล 

 

แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก Siripanna Villa Resort & Spa Chiang Mai ณ ห้อง Deluxe Lanna พร้อมอาหารเช้า

ผู้โชคดี คือ คุณนฤชล มหายศนันท์ 

แพ็คเกจที่พัก 2 วัน 1 คืน จาก Avista Hideway Resort & Spa Phuket ณ ห้อง Executive Suite with Private Pool พร้อมอาหารเช้า

ผู้โชคดี คือ คุณผกาภัทร ตุลารักษ์ 

รางวัลผู้โชคดีกิจกรรมถ่ายรูปกับสื่อประชาสัมพันธ์ของงาน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน จากศรีพันวา ภูเก็ต

ผู้โชคดี คือ Tow Fuangaromya

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมแจกของรางวัลในงาน

anywhere Exquisite Escape: Thailand Luxury Travel Fair 2016

***โทร.ยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 087-043-0440, 02-391-4818 ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2559 พร้อมส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรอง, ระบุข้อมูลในการจัดส่งของรางวัล ชื่อ-สกุล/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อกลับ มาในอีเมล: poytingss@hotmail.com ทางทีมงานจัดส่งของรางวัลต่อไป

#anywhereExquisiteEscape2016

bottom of page