top of page

anywhere January 2017
"Play'n Stay"

วันพักผ่อนน่าสนุกของครอบครัวพลอย ชิดจันทร์

  • แพ็คกระเป๋าตามครอบครัว พลอย ชิดจันทร์ ไปพักผ่อนยัง Santorini Park

  • เที่ยวข้ามเมือง เยือนข้ามประเทศ จากเมืองโบราณอายุหลายร้อยปีในเกาหลีใต้ สู่ธรรมชาติงดงามของญี่ปุ่นที่คิตะคิวชู

  • โรแมนติกสายหมอกและดอกไม้ตระการทุ่ง ณ ศูนย์ฯ โครงการหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

  • Special Interview พบกับ 5 บุคคลสำคัญแห่งวงการการท่องเที่ยว ร่วมปักหมุนสู่จุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกให้เมืองไทย

bottom of page