top of page

งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี 2559

Advertising

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

          วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง  เป็นวัดที่เกิดจากการรวมวัด 2 วัด คือวัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง เข้าด้วยกัน และกลายเป็นวัดพระบาทมิ่งเมือง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัด ประกอบด้วยรอยพระพุทธบาท 4 รอย   พระธาตุมิ่งเมือง พระสิงห์หนึ่งเวียงโกศัย พระพุทธสิหิงค์จำลอง พระพุทธมิ่งขวัญเมือง พระพิฆเนศแกะจากไม้ขนุนมงคลอายุ 300 ปี และพิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง 

          กิจกรรมภายในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย สิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี 2559 ประกอบไปด้วย ขบวนแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อพระพุทธโกศัย การจัดนิทรรศการรวมพลังสร้างชุมชนคุณธรรม การประกวดโต๊ะหมู่บูชา การแสดงพระธรรมเทศนา การประกวดดนตรีสะล้อ ซอ ซึง ของนักเรียน กิจกรรมผู้เฒ่าสอนละอ่อน กิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข และกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมการแสดงบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่น่าสนใจอีกมากมาย ไฮไลท์ที่สำคัญของงานคือขบวนแห่เครื่องสักการะจาก 8 อำเภอของคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ในวันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 16.30 น. ซี่งจะแห่จากตลาดแพร่ปรีดามายังวัดพระบาทมิ่งเมืองฯ

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โทร.054-511-384 หรือสนใจสอบถามข้อมูลการ

เดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.054-521-127

 www.tourismthailand.org/phrae

 

       

bottom of page