top of page

Norway, a blend of art and nature on a tourist route.

นอรเวย์ การผสมผสานของศิลปะและธรรมชาติบนเส้นทางอันงดงาม

Images by jiri havran

ความคิดริเริ่มที่พัฒนาโดย Norwegian Public Roads Administration (NPRA) ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา ได้สร้างประสบการณ์ด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์มากมายตามเส้นทางการเดินทางที่สวยงามในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามของนอร์เวย์ เพื่อเพิ่มส่งเสริมธุรกิจในชนบท ความคิดริเริ่มนี้ได้สร้างกลุ่มของโครงการด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

kristoffer-eknes-Y1slaBzWICU2000.jpg

เส้นทางท่องเที่ยวแห่งชาติของนอร์เวย์หรือเส้นทางชมวิว ประกอบด้วย 18 เส้นทางที่ทอดยาวไปตามภูมิประเทศที่ขรุขระและงดงามราว 1,850 กม. ของประเทศ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวและออกแบบโดยศิลปินและสถาปนิก เริ่มในปี 1994 ได้สร้างงานกว่า 150 แห่ง ที่เป็นจุดชมวิว เส้นทางเดินป่า พื้นที่พักผ่อน และศาลาดูนก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ตามถนนทุรกันดารที่คดเคี้ยวและสวยงามของนอร์เวย์

abdul-bakar-0ITGgT_1zI02000.jpg

Photo by Abdul Bakar

การผสมผสานระหว่างการออกแบบและธรรมชาติ

เนื่องจากธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก จุดมุ่งหมายของการริเริ่มเส้นทางชมวิวคือการเสริมสร้างการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบทโดยการสร้างการผสมผสานที่โดดเด่นและน่าจดจำ เข้าถึงด้วยถนนที่สะดวกสบาย  มีงานศิลปะและสถาปัตยกรรมเข้ามาร่วมด้วย โดยเน้นการออกแบบภูมิทัศน์ขนาดเล็ก และมีลักษณะเฉพาะสถานที่ และผสมผสานนวัตกรรมระดับสูง ผลงานมีความโดดเด่นเพิ่มคุณค่า และเน้นย้ำให้เห็นความงดงามของพื้นที่ ทำให้ดึงดูดสายตาได้มากขึ้นเมื่อผสมผสานธรรมชาติเข้ากับศิลปะและสถาปัตยกรรม ความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นค่านิยมของนอร์เวย์ ธรรมชาติอันบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ

robert-bye-xjQhTrxyVBw2000.jpg

Photo by Robert Bye

redcharlie-m2CHcyaAwEI2000.jpg

Photo by redcharlie

ในขั้นต้น บริษัทสถาปัตยกรรมมาจากนอร์เวย์ และเยาวชน ที่มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นใหม่มีส่วนสำคัญของโครงการนี้ ทั้งมีการเพิ่มชื่อต่างประเทศเช่นสถาปนิกชาวสวิส Peter Zumthor ศิลปินชาวฝรั่งเศส - อเมริกัน Louise Bourgeois และศิลปินชาวอเมริกัน Mark Dion

Images by jiri havran

จุดชมวิวรูปทรงสามเหลี่ยมคอนกรีตขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านหันหน้าสู่ภูเขาสูง 1,500 เมตรโอบล้อมด้วยหุบเขา บนความสูงระดับน้ำทะเล 700 เมตร สร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2016 ที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นจุดพักบนถนนเส้นทาง Norway’s National Tourist Routes ซึ่งพาดผ่านภูเขากัวลาร์ (Gaular) ขนาบแนวชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์ เรียกชื่อจุดชมวิวนี้ว่า “Utsikten” ในภาษาสวีเดนแปลว่าวิวทิวทัศน์ 

ผลงานของ Peter Zumthor สถาปนิกชาวสวิสและ Reiulf Ramstad กลุ่มสถาปนิกชาวนอร์เวย์ ตรงจุดชมวิวนั้นมีรูปทรงสามเหลี่ยมคอนกรีตขนาดใหญ่ หนาแค่ 80 เซนติเมตรเท่านั้น ตัวระเบียงเฉียงขึ้นยกมุมปีกยื่นออกไปด้านนอกใน 3 ด้าน ดื่มด่ำวิวต่างมุมมองอย่างไม่มีอะไรบดบังทัศนียภาพที่งดงาม รถราสามารถขับเข้ามาได้บริเวณนี้เช่นกัน รวมถึงยังมีห้องน้ำไว้คอยบริการอีกด้วย

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

images by jiri havran

bottom of page