top of page

Vietjet ติด 50 อันดับบริษัทยอดเยี่ยมในเวียดนาม

เวียตเจ็ท  สายการบินยุคใหม่แห่งเวียดนามได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 50 บริษัทยอดเยี่ยมในเวียดนามประจำปี ค.ศ. 2019 โดยนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่เวียตเจ็ทติดอันดับรายชื่อของฟอร์บส์นับตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เมื่อปี ค.ศ. 2017 พิธีประกาศรายชื่อจัดขึ้นในระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำธุรกิจ Business Forum 2019 โดยนิตยสารฟอร์บส์ ณ กรุงโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

“พิธีประกาศรายชื่อ 50 บริษัทยอดเยี่ยมในเวียดนาม” ครั้งที่ 7 รวบรวมบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามและฮานอย  โดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ผ่านการประเมินตามประเภทธุรกิจ ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ด้านอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ผลกำไร อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น การเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้น ในระหว่างปี ค.ศ. 2013-2018 ภาพลักษณ์ของแบรนด์ คุณภาพของการบริหารองค์กร แหล่งที่มาของผลกำไร และแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ข้อมูลสถิติของฟอร์บชี้ว่าทั้ง 50 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับมีการเติบโตทางธุรกิจที่น่าประทับใจ โดยผลกำไรรวมหลังหักภาษีของบริษัทเหล่านี้มีมูลค่ารวมถึง 127,530 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 19.2% จากปีที่ผ่านมา มูลค่าการออกหุ้นรวมของทั้ง 50 บริษัทอยู่ที่ 94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 63% ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และฮานอย

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดอันดับ 50 บริษัทยอดเยี่ยมในเวียดนามของฟอร์บส์ปีนี้ ให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งรวมถึง Vietjet (เวียตเจ็ท), Vingroup, Masan, Hoa Phat ฯลฯ โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ติดอันดับ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง การขนส่งสินค้า บริการทางการเงิน ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ 45 แห่ง และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮานอย 5 แห่ง

 

ด้วยผลประกอบการที่โดดเด่น ทำให้เวียตเจ็ทดึงดูดความสนใจของนักลงทุนและเข้าร่วมดัชชีหุ้น VN30 ในช่วงปีแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา เวียตเจ็ทมีอัตราการเติบโตสูงและต่อเนื่อง ด้วยรายรับที่ 53,577 พันล้านดอง และผลกำไรก่อนหักภาษีที่ 5,816 พันล้านดอง

 

เวียตเจ็ทรายงานผลประกอบการช่วง 6 เดือนแรกของปี 2019 ระบุรายรับจากธุรกิจขนส่งทางอากาศที่ 20,148 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 1,563 พันล้านดอง  เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยรายรับรวมของบริษัทมากถึง 26,301 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 24% และมีกำไรก่อนหักภาษีที่ 2,398 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ตลอด 6 เดือนแรกของปี 2019 เวียตเจ็ทบริหารเที่ยวบินจำนวน 68,821 เที่ยว คิดเป็น 45% ของจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินทุกแห่งของเวียดนาม ซึ่งทำให้สายการบินเวียตเจ็ทได้บริการผู้โดยสารกว่า 13.5 ล้านคน และยังคงรักษาสถานะผู้นำในธุรกิจการบินภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

 

ปัจจุบัน เวียตเจ็ทมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศรวม 129 เส้นทาง ครอบคลุมทั้งเวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา ไทย ไต้หวัน และอื่น ๆ โดยยังสามารถรักษาอัตราตัวชี้วัดทั้งในด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานในระดับสูงติดอันดับทั้งของภูมิภาคและระดับโลก

 

ผลการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมยังทำให้ผู้บริหารระดับสูงของเวียตเจ็ทได้รับการยกย่องเป็นสตรีผู้มั่งคั่งที่สร้างฐานะด้วยตนเองเป็นคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังเป็นสตรีผู้มั่งคั่งคนแรกและคนเดียวของเวียดนามทั้งในรายชื่อของฟอร์บส์และบลูมเบิร์ก โดยติดอันดับ 100 สตรีผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของโลก (World’s 100 Most Powerful Women List) ทั้งในปี 2017 และ 2018 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยังนำแนวทางการดำเนินธุรกิจของซีอีโอเวียตเจ็ทไปเป็นกรณีศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนอีกด้วย

bottom of page