top of page

Phuket

Creative City of Gastronomy by UNESCO

อ่านรายการอาหารจานเด็ดต้องโดนของจังหวัดภูเก็ตแล้วฉันอดหัวเราะร่วนในใจไม่ได้ เพราะชอบใจความเป็นคนช่างกิน ช่างประกอบอาหารของคนภูเก็ต นอกจากมีเยอะอย่างมากมาย บางชื่อยังแปลกไม่คุ้นหู หมี่สำปำ โอต้าว ข้าวต้มแห้ง โอ้เอ๋ว น้ำพริกกุ้งเสียบ หมี่หุ้นกระดูกหมู ฯลฯ พื้นเพชาวภูเก็ตมาจากชนหลายเชื้อชาติ มีทั้งชาวเลดั้งเดิมหรือชาวมอร์แกน ชาวไทยแท้ข้ามน้ำมา และชาวจีนโพ้นทะเลโพ้นโล้สำเภา เมื่อ “อาหาร คือ รากเหง้าแห่งอารยธรรม” เป็นบ่อเกิดประเพณีและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ในฐานะสมาชิกใหม่ในโครงการเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ประเภท “เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Creative City of Gastronomy) ฉันเลยขอตีท้ายครัวทำความรู้จักภูเก็ตผ่านจานอร่อย ได้อิ่มท้องและประเทืองลิ้นไปพร้อมกัน

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เป็นองค์การชำนาญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างชาติต่างๆ ให้ยอมรับระบบสังคมวัฒนธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด และผลงานทางศิลปะของกันและกัน นอกจาก “มรดกโลก” ในรูปแบบของโบราณสถานหรือสิ่งของที่จับต้องได้ (Tangible Culture) ยังหมายรวมถึงภูมิปัญญา ความรู้ และวัฒนธรรม ตลอดจนงานสร้างสรรค์ต่างๆ ที่สามารถสืบทอดต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลัง จัดอยู่ในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Culture) อันเป็นที่มาของโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) ซึ่งภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นเมืองแห่งวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy)

photo-1458644267420-66bc8a5f21e4.jfif

   จุดเด่นที่ยูเนสโกเลือกภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารมีอยู่ 5 ประการ

          1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารที่เกิดจากพหุสังคม

          2.อาหารภูเก็ตเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกเทศกาล พิธีการความเชื่อ วิถีชีวิตในครอบครัว

          3.อาหารท้องถิ่นภูเก็ตหลายประเภทมีอัตลักษณ์หาทานที่อื่นไม่ได้ มีสูตรลับเฉพาะที่ถ่ายทอดป่านคนในครอบครัว และหลายอย่างเป็นวัตถุดิบที่มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

          4.ความเข้มแข็งและความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันทางวิชาการในภูเก็ต ทำให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาการด้านอาหารหลากหลายอย่าง เช่น การจำหน่ายอาหารท้องถิ่น แปรรูปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ฯลฯ

          5.ชาวภูเก็ตมีน้ำใจ อัธยาศัยดีงาม (Thai Hospitality) ยินดีร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับเมืองอื่นๆ ในเครือข่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Good Food, Good Health, Good Spirit...in Phuket" กินดี อยู่ดี มีจิตใจงาม...ที่ภูเก็ต

Know More Click!

หมี่หุ้นกระดูกหมู

อาหารใต้

ติ่มซำ

เต้าส้อ

โอ้เอ๋ว

bottom of page